Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Briggveien har et felleshus kalt Allhuset. Allhuset ble pusset opp i 2006 og inneholder kjøkken, 2 toalett samt selskapslokaler og dekketøy for 24 personer. Det er anledning for beboerne i Briggveien å leie dette huset, kontakt styret

Allhuset i Briggveien Borettslag

Søknadsskjema

Finnes i listen over skjemaer.

 

Betingelser

1. Allhuset leies ut den avtalte dag eller i det avtalte tidsrom. Styret skal stille huset til disposisjon ryddet og rent. Dekketøy for 24 personer.

2. Betaling skjer over bankgiro. Blankett fås hos styret.

3. Nøkkel hentes og leveres hos styret.

 

Regler for bruk

1. Vis hensyn til naboene. Lufting gjøres fortrinnsvis mot parkeringsplassen.

2. Alt inventar må behandles pent. Skade på bygning eller inventar dekkes av leietager.

3. Alt dekketøy må vaskes av leietager og ryddes på plass.

4. Alle bord må vaskes av leietager.

5. Alle stoler settes opp på bordene av leietager.

6. Søppel fjernes og legges i søppeldunkene utenfor Allhuset. Husk kildesortering.

7. Ta med alle tomflasker.

8. Påse at alle dører og vinduer er lukket og låst når dere forlater huset.