Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Briggveien Borettslag ligger i Kristiansand Kommune og består av 194 boenheter fordelt på 24 rekkehus med 2 til 14 boenheter, samt 7 terrasseblokker med 6 til 10 boenheter. 

Briggveien Borettslag ble bygd i perioden 1974 til 1978. 

Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til bolig i lagets eiendom, samt virksomhet som står i forbindelse med dette.

 

Styret

Styret i Briggveien Borettslag består av 5 faste medlemmer.

Det blir stort sett avholdt styremøte hver 3. uke. 

Styret viser til Vedtekter for Briggveien borettslag.

Post til styret kan legges i postkassen på Allhuset.

Leder kan treffes på tlf. 93 09 78 95. 

 

Briggnytt

Briggnytt er Styrets informasjonsskriv til andelseierne. Briggnytt kommer ut ved behov. De som ønsker at noe skal bli omtalt i Briggnytt kan kontakte styret, som vil ordne det praktiske.

 

Vaktmester

Borettslaget har ikke fast ansatt vaktmester.

 

Dugnad

Borettslaget prøver å avholde 1 dugnad i året. 

 

Husdyr

Fordi vi bor så tett i Briggveien er det nødvendig at vi tar hensyn til hverandre. Styret viser til Retningslinjer for husdyrhold.

 

Brannslukningsapparat

Borettslaget har kjøpt inn 1 brannslukningsapparat til hver andel. Det er andelseiernes ansvar at det fortsatt finnes et apparat i andelen.

Det er borettslaget sitt ansvar at brannslukningsapparatene til enhver tid er godkjente.Sist apparatene ble kontrollert var i høsten 2014. Apparatene skal kontrolleres hvert 5. år. For å ivareta apparatene best mulig, bør de vendes opp/ned minst 2 ganger i året. 

SideskiftIP-telefoni/bredbånd/Radio/TV.

Briggveien Borettslag har avtale om leveranse av IP-telefoni og bredbånd fra GET. Samtlige leiligheter har tilgang til IP-telefoni og bredbånd.  

Briggveien Borettslag har avtale om leveranse av digital-tv og radio fra GET. Samtlige leiligheter har tilgang til den samme digitale programpakken, Start, for radio/TV. 

Kontrakten gjelder fra  01.01.2013 til 31.12 2017

Dersom dere ønsker raskere bredbånd, flere TV-kanaler eller annen type dekoder, kan dere selv ta kontakt med GET på tlf 02123 og inngå en personlig avtale med dem.