Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Vedlikehold av bygningsmassen

Utvendig vedlikehold av bygningsmassen er borettslagets ansvar. Unntak er terrasser og plattinger på bakkeplan. Borettslagets ansvar stopper ved innvendig hovedstoppekran og i sikringsboksen når det gjelder det elektriske. Det er andelseier ansvar å utføre vedlikehold av slitedeler på dører og vinduer slik at de ikke får kortere holdbarhet enn forventet. Alt innvendig vedlikehold er det andelseier selv som må stå for.

Styret viser til Vedtekter for Briggveien Borettslag § 5.

Terrassehusene

I 1996 ble det skiftet kledning på terrassehusene.

I tidsrommet 2006-2008 ble vinduer og verandadør mot terrassen skiftet ut.

I tidsrommet 2008-2009 ble samtlige terrasser rehabilitert. Gammelt gulv, papp og blomsterkasser i asbest ble fjernet. Det ble lagt fliser av typen Bergo plattan, Royal system1. Det er veldig viktig at det ikke blir lagt et trykk på mer enn 20kg per 10cm2.Det vil kunne medføre skader på underlaget og gi lekkasje. Av samme årsak er det derfor ikke lov å ha trampoline på terrassene. Det er heller ikke anledning for å ha store svømmebasseng på terrassene, da terrassene ikke er konstruert for slik vektbelastning. Den enkelte andelseier vil selv være ansvarlig for skader ved slik bruk.

Rekkehusene

I tidsrommet 2006-2008 ble neste all gammel kledning revet. Det ble lagt på vindtetting og ny kledning i Royal impregneringAlle vinduer  og mange verandadører ble skiftet.

Samtlige rekkehus ble malt i tidsrommet 2012-2014.

Vedlikehold av vinduer og dører

Rammene rundt dører og vinduer er laget av plast. De skal derfor aldri males, bare vaskes. Det må ikke skrues i rammene, da dette vil ødelegge døren/vinduet. Dersom dører/vinduer blir ødelagt av denne grunn, er andelseier selv økonomisk ansvarlig for skifte av dører/vinduer.

Ombygning/utbygning

Hele boligmassen er felleseie og derfor skal det søkes styret om alle endringer på bygningene. I tillegg må det søkes Kristiansand Kommune, Teknisk etat om byggetillatelse.