Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Fotballbane

Bak garasjeanlegg 2, ved Briggveien 57, er det en kunstgressbane. Banen er opplyst med 2 lyskastere som slukker kl. 23:00.

Vedlikehold av utearealer

Det er andelseier ansvar å utføre vedlikehold på det areal som naturlig tilhører en andel. 

Det er Borettslagets ansvar å utføre vedlikehold på øvrige fellesarealer. 

Kjøring i området

Briggveien er tenkt som et bilfritt område. Det er anlagt en del lekeplasser inne på området og en del av disse ligger i forbindelse med veiene. Av hensyn til barna er det derfor viktig at beboerne ikke kjører inn i området mer enn høyst nødvendig. Når det gjelder parkering inne  området er det veitrafikkloven som gjelder. Parkeringsselskapet har jevnlige runder gjennom område.

Parkering

De fleste leiligheter har en fast parkeringsplass hver i carport eller felles parkeringshus. I tillegg har vi parkeringsplasser for gjester og øvrige biler. For de beboere som har garasje/carport ber vi om at disse brukes så mye som mulig. Styret viser for øvrig til Ordensreglene § 8.

Lekeplass ved Allhuset

Lekeplassen ved Allhuset ble opparbeidet 2008 og er tilrettelagt for funksjonshemmede. Lekeplassen er tiltenkt barn opp til 8 år.