Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Disse ordensregler gjelder for andelseiere og alle i dennes husstand som bor i Briggveien borettslag. Ordensreglene gjelder også for dem som fremleier leilighet i borettslaget, og alle i dennes husstand. Reglene kommer som et tillegg til ”Vedtekter for Briggveien borettslag av 21.04.1986.”

Ordensreglene er sist endret av Generalforsamlingen i Briggveien borettslag 07. april 2014.

1. Vern om borettslagets eiendom, plener og beplantninger. Borettslaget kan kreve erstatning for skader på eiendom og arealer.

2. Det er ikke adgang til å sette opp tilbygg, påbygg, terrasser, murer, antenner, opplag av båter eller andre synlige gjenstander uten samtykke fra styret. Det vises til ”Retningslinjer for påbygg”, ”Retningslinjer for oppstilling av parabolantenner”, ”Retningslinjer for varmepumper” og ”Retningslinjer for montering av ovn med pipe”.

3. Sjener ikke naboen med risting av tøy fra terrasse eller balkonger.

4. Beboere må ikke opptre på en slik måte at de er til sjenanse for andre beboere og naboer i området.

5. Det er adgang til å ta med seg husdyr ved innflytting i borettslaget. Det vises til ”Retningslinjer for husdyrhold”.

6. Det skal være ro i området mellom kl 23:00 og 07:00. Oppussing med f.eks banking er tillatt frem til kl. 20:00.

7. Borettshaveren skal parkere på de godkjente parkeringsplassene. Det er ikke tillatt å parkere andre steder i området. Innkjøring og parkering i området er kun tillatt ved nødvendig av- eller pålessing. Ved behov for parkering for funksjonshemmet (offentlig godkjenning) kan styret gi fullmakt til parkering på anvist område. Det påhviler borettshaveren og dennes husstand, og eventuelle fremleiere, å påse at besøkende ikke parkerer sine biler inne i området, men på de påvise plasser for besøkende.

8. Andelseier er ansvarlig for at brannvernmateriell som tilhører leiligheten er på plass til enhver tid og er i full orden. Andelseier er ansvarlig for skifting av batteri i røykvarsler. Det er forbudt å anvende trekullfyrte griller nærmere boligen enn 3 meter samt på verandaer og terrasser.

9. Biloppstillingsplasser i parkeringshus og carporter kan benyttes til å lagre naturlig tilhørende materiell til bil, eks. reservehjul, skiboks, takgrind samt sykler. Slikt skal lagres innenfor plassen som den enkelte beboer betaler leie for Det er ikke tillatt å foreta større reparasjoner eller annet arbeid som kan medføre skader på andre kjøretøy, i parkeringshus, carporter eller på åpne parkeringsplasser.

10. Dersom borettshaveren, dennes husstand eller en fremleier bryter bestemmelsene i ordensreglene er det å betrakte som en vesentlig misligholdelse av Vedtekter for Briggveien borettslag. Dersom reglene brytes gjentatte ganger og etter skriftlig varsel begjærer styret utkastelse i medhold av Vedtekter for Briggveien borettslag § 6.