Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Hjemmel for retningslinjene følger av ordensreglene § 4.

1. Andelseier og familie forplikter seg til å gi husdyret et forsvarlig stell og tilsyn. Husdyrhold må skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

2. Andelseier og familie forplikter seg til å påse at husdyret ikke er til ulempe eller sjenanse for naboer og andre beboere. Hunder skal til enhver tid være i bånd innenfor boligområdet.

3. Andelseier og familie skal påse at husdyr ikke fører til uhygieniske forhold i leiligheten eller i borettslaget for øvrig. Hundeeiere skal til enhver tid ha med seg hundeposer og plukke opp avføring som hunden legger fra seg. Katteeiere skal til enhver tid ha kattetoalett tilgjengelig for katten inne i leiligheten.

4. Alle katter skal kastreres/steriliseres. Alle katter skal også være øremerket hos veterinær. Katter som ikke er øremerket, kan når som helst fjernes fra Briggveien.

5. Andelseier er ansvarlig for skader på borettslagets eiendom som er forvoldt av husdyret.

6. Ved klage fra noen av de andre beboerne om ulemper på grunn av husdyrhold skal styret innhente skriftlig redegjørelse fra husdyreieren om forholdet.

7. Om styret finner at husdyreieren har brutt forannevnte forutsetninger vil styret uten videre juridiske eller praktiske tilføyninger kunne kreve at husdyret fjernes fra borettslaget.