Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Hjemmel for retningslinjene følger av ordensreglene § 2 og av gjeldende bygningsforskrifter for Kristiansand kommune.

1. Det må søkes om tillatelse for montering av ovn med pipe.

2. Plassering av pipen må ikke virke skjemmende for bygningen og ikke være til sjenanse for naboer. Tegning/skisse som viser planlagt plassering skal følge søknaden.

3. Styret kan kreve flytting, endring i montering eller fjerning når bygningsmessige eller andre hensyn av felles interesse krever det.

4. Andelseier bærer alt ansvar og alle utgifter vedrørende montering og drift av pipen. Andelseier bærer også alt ansvar for eventuelle skader som følge av pipe montering. Ved eventuelle salg av andeler vil ny andelseier overta alt ansvar vedrørende ovn og pipe. Pipen er ikke en del av bygningsmassen og omfattes ikke av borettslagets bygningsforsikring.