Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Hjemmel for retningslinjene følger av ordensreglene § 2 og av gjeldende bygningsforskrifter for Kristiansand kommune. Ordensreglene § 2 krever styrets godkjenning før montering av varmepumper.

1. Det må søkes om tillatelse for montering av varmepumpe.

2. Søknad til styret skal inneholde tilfredsstillende teknisk beskrivelse av varmepumpen. Leverandør fremlegger skriftlig konkret plasseringsforslag og begrunner plassering ut fra sjekkliste.

3. Andelseier er ansvarlig for at utfylt sjekkliste blir levert borettslaget etter installasjon av varmepumpen.

4. Andelseier er ansvarlig for at montasjen er i tråd med helheten til resterende leiligheter. Dvs. at huset/bur og kanaler males tilsvarende farge som huset/blokken.

5. Andelseier er ansvarlig for at utedel ikke snør ned vinterstid.

6. Andelseier blir registrert i liste for betalt serviceavtale til borettslaget. Dette for å sikre at feil på varmepumpene blir tatt hånd om uten unødig støyeksponering til omgivelsene.

7. Ved fjerning av varmepumpen må styret kontaktes. Styret skal påse at alle hull tettes forsvarlig og at fasaden utbedres til samme standard som resten av fasaden.

8. Styret kan kreve flytting, endring i montering eller fjerning når bygningsmessige eller andre hensyn av felles interesse krever det.

9. Andelseier bærer alt ansvar og alle utgifter vedrørende montering, drift og demontering av varmepumpen. Andelseier bærer også alt ansvar for eventuelle skader som følge av feil montering. Ved eventuelle salg av andeler vil ny andelseier overta alt ansvar vedrørende varmepumpen. Varmepumpen er ikke en del av bygningsmassen og omfattes ikke av borettslagets bygningsforsikring.

10. Brytes betingelsene vil tillatelsen bli trukket tilbake. Varmepumpen kan da fjernes for andelseiers regning.