Laster

Vis informasjon
Briggveien Borettslag

Søknad om tillatelse for montering av varmepumpe

Søknad til styret skal inneholde tilfredsstillende teknisk beskrivelse av varmepumpen. Referer til tekniske data. Varmepumpen må være forsvarlig fastgjort slik at den gir fra seg minst mulig støy. Leverandøren skal fremlegge skriftlig konkret plasseringsforslag og begrunne plassering ut fra sjekkliste.

Last ned sjekkliste

Last ned skjema

 

Leieavtale for Allhuset

Allhuset leies ut den avtalte dag eller i det avtalte tidsrom. Styret skal stille huset til disposisjon ryddet og rent. Dekketøy for 24 personer. Betaling skjer over bankgiro. Blankett fås hos styret. Nøkkel hentes og leveres hos styret.

Last ned skjema